نام پدر : محمدعلی
تاریخ تولد :1346/07/08
تاریخ شهادت : 1367/01/28
محل شهادت : فاو

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : نوشهر
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل :
آبادی :
یگان : لشگر 10 سید الشهدا
نوع عضویت : سپاه - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : محمدعلی
مسئولیت :  
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : متوسطه
تخصص :
کد شهید : 3381
رسته : پیاده
نام مادر : زینب خسروی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : فاو
تاریخ شهادت : 1367/01/28
نحوه شهادت : تیر مستقیم

شناسنامه تدفین

شهر : لرگان
بخش :
شهرستان : نوشهر
استان : مازندران
گلزار : لرگان
تاریخ تدفین :
آبادی :

توضیحات