نام پدر : ابوعلی
تاریخ تولد :1344/01/09
تاریخ شهادت : 1363/09/24
محل شهادت : جزیره مجنون

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : سوادکوه شمالی
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : متاهل
شغل :
آبادی :
یگان : لشگر 5 نصر خراسان
نوع عضویت : سپاه - كادر
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : ابوعلی
مسئولیت : سردار
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : نهضت
تخصص : یگان دریایی
کد شهید : 3654
رسته : پیاده
نام مادر : -

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : جزیره مجنون
تاریخ شهادت : 1363/09/24
نحوه شهادت : اصابت تیر مستقیم به پهلووسینه

شناسنامه تدفین

شهر : امامکلا
بخش :
شهرستان : سوادکوه شمالی
استان : مازندران
گلزار : شهدای امامکلا
تاریخ تدفین : 1363/10/30
آبادی :

توضیحات

نامبرده فرمانده گردان دریایی بوده است