نام پدر : قربانعلی
تاریخ تولد :1343/07/08
تاریخ شهادت : 1361/01/04
محل شهادت : رقابیه

مشخصات

شهر :
بخش : بابل كنار
شهرستان : بابل
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل : دانش آموزی
آبادی :
یگان : لشگر 25 کربلا
نوع عضویت : بسیج
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : قربانعلی
مسئولیت :  
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : متوسطه
تخصص :
کد شهید : 3838
رسته : پیاده
نام مادر : کبری حسن پور

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات : عملیات فتح المبين
محل شهادت : رقابیه
تاریخ شهادت : 1361/01/04
نحوه شهادت : جراحات وارده به بدن

شناسنامه تدفین

شهر : گله محله
بخش :
شهرستان : بابل
استان : مازندران
گلزار : گله محله
تاریخ تدفین : 1361/01/11
آبادی :

توضیحات