نام پدر : شعبانعلی
تاریخ تولد :1341/07/08
تاریخ شهادت : 1362/08/09
محل شهادت : سردشت

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : تنكابن
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل : پزشکی
آبادی :
یگان : لشگر 23 نیروی مخصوص نوهد
نوع عضویت : ارتش - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : شعبانعلی
مسئولیت :
رشته تحصیلی :
تحصیلات : راهنمایی
تخصص :
کد شهید : 3907
رسته :
نام مادر : -

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : کردستان
عملیات :
محل شهادت : سردشت
تاریخ شهادت : 1362/08/09
نحوه شهادت : اصابت ترکش به سر

شناسنامه تدفین

شهر : -
بخش :
شهرستان : تنكابن
استان : مازندران
گلزار : -
تاریخ تدفین :
آبادی :

توضیحات