نام پدر : رحیم
تاریخ تولد :1342/06/02
تاریخ شهادت : 1363/04/27
محل شهادت : پیرانشهر - سردشت

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : بابل
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : متاهل
شغل : اصناف
آبادی :
یگان : لشگر 10 سید الشهدا
نوع عضویت : ارتش - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : رحیم
مسئولیت :  
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : خواندن و نوشتن
تخصص :
کد شهید : 4
رسته : پیاده
نام مادر : سکینه آقاجانی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : کردستان
عملیات :
محل شهادت : پیرانشهر - سردشت
تاریخ شهادت : 1363/04/27
نحوه شهادت : اصابت ترکش به سر

شناسنامه تدفین

شهر : موزیرج
بخش :
شهرستان : بابل
استان : مازندران
گلزار : استانه سر
تاریخ تدفین : 1363/04/27
آبادی :

توضیحات