نام پدر : محمد علی
تاریخ تولد :1341/07/08
تاریخ شهادت : 1363/05/20
محل شهادت : بانه - سردشت

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : ساری
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : متاهل
شغل : فرهنگی
آبادی :
یگان : لشگر 10 سید الشهدا
نوع عضویت : ارتش - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : محمد علی
مسئولیت :  
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : دیپلم
تخصص :
کد شهید : 4003
رسته : پیاده
نام مادر : معصومه

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : بانه - سردشت
تاریخ شهادت : 1363/05/20
نحوه شهادت : اصابت تیر

شناسنامه تدفین

شهر : روستای پاچی
بخش :
شهرستان : ساری
استان : مازندران
گلزار : روستای پاچی
تاریخ تدفین : 1365/05/20
آبادی :

توضیحات