نام پدر : محمد
تاریخ تولد :1340/01/05
تاریخ شهادت : 1361/01/04
محل شهادت : شوش - دشت عباس

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل : کارگری
آبادی :
یگان :
نوع عضویت : ارتش - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : محمد
مسئولیت :
رشته تحصیلی :
تحصیلات : ابتدایی
تخصص :
کد شهید : 401
رسته :
نام مادر : رقیه نوروزی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات : عملیات فتح المبين
محل شهادت : شوش - دشت عباس
تاریخ شهادت : 1361/01/04
نحوه شهادت : اصابت ترکش خمپاره

شناسنامه تدفین

شهر : شهر سورک
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
گلزار : شهدای شهر سورک
تاریخ تدفین : 1361/01/18
آبادی :

توضیحات