نام پدر : عنایت
تاریخ تولد :1343/04/10
تاریخ شهادت : 1359/06/06
محل شهادت : سقز

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل : روحانيت
آبادی :
یگان : لشگر 25 کربلا
نوع عضویت : سپاه - كادر
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : عنایت
مسئولیت :
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : حوزوی
تخصص :
کد شهید : 415
رسته : مخابرات و الکترونیک
نام مادر : زینب اسفندیاری

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : کردستان
عملیات :
محل شهادت : سقز
تاریخ شهادت : 1359/06/06
نحوه شهادت : جراحات وارده

شناسنامه تدفین

شهر : -
بخش :
شهرستان : -
استان : مفقود
گلزار : -
تاریخ تدفین :
آبادی :

توضیحات

مفقود