نام پدر : قربان
تاریخ تولد :1341/01/05
تاریخ شهادت : 1360/06/18
محل شهادت :

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل :
آبادی :
یگان : لشگر 25 کربلا
نوع عضویت : سپاه - كادر
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : قربان
مسئولیت : سردار
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : دیپلم
تخصص :
کد شهید : 418
رسته :
نام مادر : ماه جهان کافتری

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : شرق و اشرار
عملیات :
محل شهادت :
تاریخ شهادت : 1360/06/18
نحوه شهادت : جراحات وارده

شناسنامه تدفین

شهر : روستای برگه
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
گلزار : شهدای برگه
تاریخ تدفین : 1360/06/16
آبادی :

توضیحات

نامبرده مسئول عملیات سپاه استان سیستان و بلوچستان بوده است