نام پدر : مهدی
تاریخ تولد :1344/02/01
تاریخ شهادت : 1362/05/07
محل شهادت : 50

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل : نظامی - اصناف -
آبادی :
یگان : لشگر 25 کربلا
نوع عضویت : سپاه - كادر
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : مهدی
مسئولیت :
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : فوق دیپلم نظامی(دیپلم دبیرستان)
تخصص :
کد شهید : 423
رسته : مخابرات و الکترونیک
نام مادر : سروناز اسفندیاری

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات : عملیات والفجر 3
محل شهادت : 50
تاریخ شهادت : 1362/05/07
نحوه شهادت : جراحات وارده

شناسنامه تدفین

شهر : روستای برگه
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
گلزار : شهدای برگه
تاریخ تدفین : 1380/03/10
آبادی :

توضیحات