نام پدر : علی اکبر
تاریخ تولد :1337/09/05
تاریخ شهادت : 1361/05/04
محل شهادت : تهران

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل :
آبادی :
یگان : لشگر 25 کربلا
نوع عضویت : سپاه - كادر
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : علی اکبر
مسئولیت :
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : ابتدایی
تخصص :
کد شهید : 424
رسته :
نام مادر : فاطمه یوسفی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : ترور
عملیات :
محل شهادت : تهران
تاریخ شهادت : 1361/05/04
نحوه شهادت : اصابت گلوله

شناسنامه تدفین

شهر : روستای برگه
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
گلزار : شهدای برگه
تاریخ تدفین : 1361/05/12
آبادی :

توضیحات