نام پدر : عزیز اله
تاریخ تولد :1343/09/03
تاریخ شهادت : 1362/04/15
محل شهادت : پیرانشهر

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : بابل
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل :
آبادی :
یگان : لشگر 25 کربلا
نوع عضویت : سپاه - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : عزیز اله
مسئولیت :  
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : ابتدایی
تخصص :
کد شهید : 5
رسته :
نام مادر : محرم کفشگر

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : کردستان
عملیات :
محل شهادت : پیرانشهر
تاریخ شهادت : 1362/04/15
نحوه شهادت : اصابت گلوله مستقیم

شناسنامه تدفین

شهر : زرگرمحله
بخش :
شهرستان : بابل
استان : مازندران
گلزار : گلزار شهدای
تاریخ تدفین : 1362/04/21
آبادی :

توضیحات