نام پدر : عقیل
تاریخ تولد :1341/01/02
تاریخ شهادت : 1360/12/29
محل شهادت : شوش

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : عباس آباد
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل : اصناف
آبادی :
یگان : لشگر 77 ثامن الائمه خراسان
نوع عضویت : ارتش - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : عقیل
مسئولیت :
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : ابتدایی
تخصص :
کد شهید : 600
رسته :
نام مادر :

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : شوش
تاریخ شهادت : 1360/12/29
نحوه شهادت : اصابت گلوله

شناسنامه تدفین

شهر : مشهدی سرا
بخش :
شهرستان : عباس آباد
استان : مازندران
گلزار : زیارت ور
تاریخ تدفین : 1361/01/01
آبادی :

توضیحات