نام پدر : حسنعلی
تاریخ تولد :1347/02/21
تاریخ شهادت : 1365/11/03
محل شهادت : شلمچه

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : گلوگاه
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل : دانش آموزی
آبادی :
یگان : لشگر 25 کربلا
نوع عضویت : بسیج
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : حسنعلی
مسئولیت :
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : متوسطه
تخصص :
کد شهید : 6634
رسته : پیاده
نام مادر : صبورا عموزاد مهدیرجی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات : عمليات کربلاي 5
محل شهادت : شلمچه
تاریخ شهادت : 1365/11/03
نحوه شهادت : اصابت ترکش خمپاره به بدن

شناسنامه تدفین

شهر : خلیل محله
بخش :
شهرستان : گلوگاه
استان : مازندران
گلزار : حسن رضا
تاریخ تدفین : 1365/11/05
آبادی :

توضیحات