نام پدر : سید حسن
تاریخ تولد :1342/04/03
تاریخ شهادت : 1361/01/18
محل شهادت : شوش

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : عباس آباد
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : متاهل
شغل :
آبادی :
یگان : لشگر 10 سید الشهدا
نوع عضویت : بسیج
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : سید حسن
مسئولیت :
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : ابتدایی
تخصص :
کد شهید : 682
رسته :
نام مادر : -

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : شوش
تاریخ شهادت : 1361/01/18
نحوه شهادت : اصابت ترکش به صورت

شناسنامه تدفین

شهر : نشتارود
بخش : نشتا
شهرستان : تنكابن
استان : مازندران
گلزار : روستای پلنگ آباد سفلی
تاریخ تدفین : 61/01/12
آبادی :

توضیحات