نام پدر : مصیب
تاریخ تولد :1350/08/15
تاریخ شهادت : 1365/04/14
محل شهادت : مهران

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : عباس آباد
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل : دانش آموزی - کشاورزی -
آبادی :
یگان : لشگر 10 سید الشهدا
نوع عضویت : بسیج
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : مصیب
مسئولیت :  
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : راهنمایی
تخصص :
کد شهید : 71
رسته : پیاده
نام مادر : فرنگیس گرجی نژاد

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : مهران
تاریخ شهادت : 1365/04/14
نحوه شهادت : اصابت تیر مستقیم

شناسنامه تدفین

شهر : کلارآباد-چارز
بخش :
شهرستان : عباس آباد
استان : مازندران
گلزار : -
تاریخ تدفین : 1365/04/21
آبادی :

توضیحات