نام پدر : غلام حسین
تاریخ تولد :1343/08/24
تاریخ شهادت : 1361/01/16
محل شهادت : تنگه رقابیه

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : بهشهر
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل : دانش آموزی
آبادی :
یگان :
نوع عضویت : بسیج
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : غلام حسین
مسئولیت :
رشته تحصیلی :
تحصیلات : متوسطه
تخصص :
کد شهید : 8
رسته : پیاده
نام مادر : زهرا میلادی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : تنگه رقابیه
تاریخ شهادت : 1361/01/16
نحوه شهادت : اصابت تركش

شناسنامه تدفین

شهر : گرجی محله
بخش :
شهرستان : بهشهر
استان : مازندران
گلزار : حسینیه امام خمینی گرجی محله
تاریخ تدفین : 1361/01/15
آبادی :

توضیحات