نام پدر : رحمت الله
تاریخ تولد :1350/03/01
تاریخ شهادت : 1365/10/04
محل شهادت : ام الرصاص

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : محمودآباد
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل : دانش آموزی
آبادی :
یگان : لشگر 25 کربلا
نوع عضویت : بسیج
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : رحمت الله
مسئولیت :
رشته تحصیلی :
تحصیلات : متوسطه
تخصص :
کد شهید : 9724
رسته : پیاده
نام مادر : خدیجه مداحی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات : عملیات کربلای 4
محل شهادت : ام الرصاص
تاریخ شهادت : 1365/10/04
نحوه شهادت : جراحات وارده به بدن

شناسنامه تدفین

شهر : -
بخش :
شهرستان : -
استان : مفقود
گلزار : -
تاریخ تدفین : مفقود/0/0
آبادی :

توضیحات