تاریخ شروع  : ۱۳۹۵/۰۹/۰8

تاریخ پایان   : ۱۳۹۵/۰۹/۰8

استان         : مازندران

شهرستان    : ساری

توضیحات :

یادواره شهدای شهرستان ساری و شهدای مدافع حرم خان طومان.

مکان : مشهد مقدس - حسینیه ساروی ها